Terugkijken: testavond mei 2016

[English report below]

Op vrijdag 6 mei hielden we weer een geslaagde testavond. De sfeer was traditioneel relax en goed. In totaal waren er 16 spelers, met een bijna evenredige mix van dames en heren. Er zijn 5 spellen de revue gepasseerd en er werd ook constructief over spellen en thema’s gebrainstormd. Verder werd terloops kennis van copyright en intellectueel eigendom besproken, voor als je bijvoorbeeld een kaartspel maakt waarin je termen wilt gebruiken die ook in het ruilkaartspel ‘Magic: the Gathering’ worden benut. De aanwezigen werden geattendeerd op de  spelontwerp wedstrijd van Noorderspel. En voor bord- & kaartspelers raden we de aankomende Ducosim Spellenbeurs in Amersfoort aan op zaterdag 21 mei. Ook hiervoor zijn de avonden: kennis en ervaring delen!

IMG_0701

De hoofdact van de avond was natuurlijk het testen van spel prototypes. Danielle, Joyce en Erwin brachten hun trade card game ter tafel. Hierin strijden 2 tot 5 spelers met elkaar om sleutels te verzamelen, worden monsters geslacht en is het doel de god die wordt aangehangen als eerste te bevrijden. Wellicht niet een thema geschikt voor de hele familie…. Met gepaste hectiek en interacties werd er druk gespeeld. Naderhand werd de balans van kaarten en facties besproken.

IMG_0700

Anne presenteerde haar blufspel (met kaarten) ‘Boarder Crossy’. In dit spel voor 3 tot 5 spelers moet je als speler goed de rest bedriegen wil je winnen. Je hand bestaat uit diverse goederen, legaal en illegaal, die je over de grens probeert te transporteren. Wie als eerste alle goederen uit diens hand weet weg te spelen, die wint het spel. Echter, officieel mag je per beurt maar 1 type goederen uitspelen. Spelers kunnen ervoor kiezen om je inzet te geloven, of iemand kan je uitdagen. De stapel afgelegde kaarten is vervolgens voor de bluffer, of voor de uitdager die niet gelijk bleek te hebben.

IMG_0704

Paul demonstreerde zijn bordspel waarbij vernuftig de doos wordt benut als bord en twee pijlers eroverheen worden genavigeerd. Dit vormt de basis voor diverse soorten rekenspelletjes, van eenvoudig tot complex. Spelers werpen met dobbelstenen die bepalen wat de bewegingsmogelijkheden zijn.

IMG_0703

Arjan had een nieuwe versie van zijn biedspel ‘AlcheMystical’ mee. In dit kaartspel zijn de spelers -als Keltische Druiden zijnde- in competitie met elkaar om het meeste te offeren bij de 3 tempellocaties. Het is daarbij tactisch kiezen welke kaarten worden geofferd en welke kaarten worden gebruikt om te bieden: alleen de speler die het hoogste bod heeft, mag diens offer ook omzetten in overwinningspunten. De keuze wordt nog extra lastig gemaakt doordat de verschillende kaarten ook ieder speciale actie effecten hebben.

Een tweede spel waar Arjan weer een nieuwe versie van mee had was ‘Dryads of the Seasons’. In dit kaartspel bouwen spelers een tableau van dryads (bloem nimfen). Elke ronde heb een beperkt aantal actiepunten te besteden. Naast kaarten pakken of uitspelen, bieden de kaarten je ook diverse actie mogelijkheden. Ze kunnen je eigen groei versnellen, met anderen kun je echter anderen dwarszitten.

IMG_0697IMG_0706

De volgende testavond is weer over een paar weken, vrijdag 3 juni. Tot dan?


On Friday 6th of May we had another successful testing night. The atmosphere was relax and good, a tradition by now. In total 16 gamers showed up, having a nice mix ladies and gentlemen (almost 50-50 percent). There was some brainstorming on game ideas and themes. Issues like copywrite and intellectual property was also discussed. Visitors were reminded of the game design competition by Noorderspel. And for all the tabletop gamers, we can recommend the coming Ducosim gaming convention in Amersfoort, Saturday 21st of May.This is also what these nights are about: sharing knowledge and expertise!

Naturally, the main act of the evening was playing, testing, games. Danielle, Joyce and Erwin brougt their trade card game to the table. In this game 2 to 5 players compete for keys, slaughter monsters and try to the first to liberate their god. Perhaps not a family game… With the appropriate amount of chaos and interactions the players were quite busy. Afterwards there was a discussion about the balance of the cards and factions.

Anne presented her bluffing card game ‘Boarder Crossy’. In this game for 3 to 5 players you have to successfully bluff if you want to win. Your goal is to transport all the goods in your hand. Whoever empties his or her hand first wins the game. If you play more than 1 type of goods you are cheating however. Players can let a transport pass or challenge a player. Then the pile of played cards is either for the cheating player or for the challenging one, if the transport was in order.

Paul demonstrated his boardgame, which shrewdly uses the box as a game board and 2 wooden rods on top to navigate the axis.With this setup several calculation games can be played, from easy to complex. The navigating of the players is partially determined by dice that are rolled.

Arjan brought an updated version of his bidding game ‘AlcheMystical’. In this card game the players are Celtic Druids, competing with each other to offer the most at 3 different temple locations. It offers tactical choices in which cards to offer and which card to make a bid: only the player with the winning bid is allowed to bank the offered cards as victory points. The choice how to play out your cards is made even more challenging by the fact that each different valued card also offers different effects when played or banked.

A second game by Arjan was an update of the game ‘Dryads of the Seasons’. In this game players each create sets of cards, representing Dryads (flowers fairies). Each round you have a limited amount of action points to spend. Besides using them on drawing cards and playing cards the cards you have in play also offer you special actions. They can accelerate your development or be used to hinder opponents.

The next testing night will be in a few weeks, on Friday 3rd of June. See you then?

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s